top of page

Kominote Kominote Kominote 
Klike sou flyer pou Adobe Reader 

Kèk foto ou ka klike sou pou resevwa enfòmasyon .

pta link.png

April 2023 Community  Events 

Screen Shot 2023-04-17 at 7.10.47 AM.png
Screenshot_20230411_121455_Chrome.jpg
Screen Shot 2023-04-17 at 7.09.07 AM.png
Color run art paint party theme invitation - Made with PosterMyWall (5).jpg

Past Events 2023 SY

Upcoming Joint Public Hearings/Community Events

17K091 Family Letter/Joint Public Hearing Info

K150 Family Letter/Joint Public Hearing Info

P753k@K415 Family Letter/Joint Public Hearing Info 

Today, February 3, 2023, the Office of District Planning posted a proposal to open a new District 75 high school, P753K@K415 in K415 to be co-located with It Takes a Village, Kurt Hahn, and Cultural Academy for Arts and Sciences. 

 

For this proposal we have scheduled a virtual Joint Public Hearing (JPH) for the following date: Monday, March 6, 2023 at 6:00 PM via teleconference

P811M@M028 Family Letter/Joint Public Hearing Info 

On February 3rd, the Office of District Planning posted a proposal to open and co-locate P811M@M028, a New Site of Existing District 75 School P.S. M811 –  Mickey Mantle School with P.S. 28 Wright Brothers in building M028 beginning in the 2023-2024 school year. 

 

The Joint Public Hearing (JPH) for this proposal will be held via teleconference on Monday, March 6th at 6 PM at:https://learndoe.org/districtplanning/. The attached notices have information on how to access the JPH via teleconference and dial-in. 

Screen Shot 2023-02-07 at 9.00.37 PM.png
Screen Shot 2023-02-07 at 9.00.51 PM.png
Screen Shot 2023-02-07 at 9.19.37 PM.png
Screen Shot 2023-02-08 at 3.14.13 AM.png
Screen Shot 2023-02-08 at 4.13.04 PM.png
Screen Shot 2023-01-22 at 8.35.45 PM.png
Screen Shot 2023-01-22 at 8.43.24 PM.png
Screen Shot 2023-01-22 at 9.30.22 PM.png
Screen Shot 2023-01-23 at 12.10.48 PM.png
Screen Shot 2023-01-23 at 12.16.58 PM.png
Screen Shot 2023-01-23 at 12.16.46 PM.png
Screen Shot 2023-01-22 at 9.30.05 PM.png
Screen Shot 2023-01-22 at 9.30.41 PM.png
Screen Shot 2023-01-22 at 9.30.53 PM.png
24350553-2B48-43BD-9797-DCE74D1C32AC.jpg

Past Events 

Screen Shot 2022-11-08 at 9.20.21 PM.png
IMG_1629.jpg
IMG_1742.jpg
Screen Shot 2022-11-08 at 9.19.37 PM.png
Screen Shot 2022-11-08 at 9.19.15 PM.png
IMG_1628.jpg
IMG_1735.jpg
IMG_1627.jpg
IMG_1737.jpg
Screen Shot 2022-09-27 at 12.05.44 AM.png
  • Ede efò pou gen yon konseye aplentan nan chak lekòl elemantè: Pifò lekòl primè piblik nan vil la gen yon konseye lekòl sèlman a tan pasyèl oswa yo pa gen yon konseye ditou. Si w vle fè pati yon kanpay UFT pou jwenn yon konseye lekòl aplentan nan chak lekòl primè pou ede w ak entimidasyon, enkyetid, enkyetid konsènan travay lekòl la oswa lòt pwoblèm, tanpri ranpli sondaj kout UFT a epi enskri pou kanpay la. . Klike sou Pran Sondaj la  :  Pran sondaj la  »

bottom of page