top of page

Lekòl Distri 75, pwogram, pwogram apre lekòl, devlopman pwofesyonèl paran  & Lòt  Enfòmasyon.         (Tanpri klike sou foto oswa ikòn pou w revize).  

 

Lekòl pa NYC Borough:

        

        Bronx                                                                              

 

         Brooklyn North

 

         Brooklyn Sid

 

         Manhattan                                     

 

         Queens North

 

         Queens Sid  

 

         Staten Island

Lekòl Lakay, Lopital ak Enstitisyon:

 

         Enstriksyon Lakay  

 

         Lekòl Lopital yo                                                                  Tanpri Kontakte Lekòl la pou w resevwa enfòmasyon

                                                                                      sou pwogram nan lekòl yo. Mèsi.  

                                                                                              

CCD75 . D75 Demographic overview .png
list of after school .png
workshops for parents .png
bottom of page