top of page

Patisipe

Konsèy Vil la pou Distri 75 

Konsèy la ap chèche paran ki gen timoun ki ale nan yon lekòl oswa yon pwogram Distri 75 pou aplike pou yon pozisyon nan konsèy la.

Tanpri gade depliyan nou an ak lyen ki mennen nan aplikasyon an. 

Lyen aplikasyon pou pòs vid la disponib   isit la

Aplikasyon Public Advocate disponib  isit la

bottom of page